<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NUITEQS SYNSÄTT PÅ UTBILDNING

BEMÄSTRA  ·  FÖRENKLA  ·  FÖRVANDLA

NUITEQ Chorus är vår omfattande utbildningslösning där innovation möter praktiska lösningar för att möta det moderna lärandets utmaningar.

I dagens dynamiska utbildningslandskap krävs mer än traditionella undervisningsmetoder för att förbereda eleverna för framtida arbetsplatser. Det är därför vi har utvecklat en lösning som integrerar diverse kunskapsbyggande metoder, använder den digitala teknikens möjligheter för tillgänglighet och inkludering, optimerar processerna för att leverera innehåll och hjälper att minska lärarnas arbetsbelastning samtidigt som pedagogernas välmående prioriteras.

Vår lösning handlar inte bara om undervisning - den handlar om att förändra undervisning och lärande genom att stärka både eleverna och lärarna.


Bemästra

Förvandla eleverna från innehållskonsumenter till självständiga skapare som visar att de bemästrar innehållet.

Genom vår innovativa plattform, NUITEQ Chorus digitala makerspace, upplever eleverna en individanpassad lärupplevelse där de blir aktiva deltagare i sin utbildning. De bemästrar innehållet medan de utvecklar väsentliga färdigheter såsom kritiskt tänkande, kommunikation och problemlösningsförmåga. Oavsett om de skapar multimediapresentationer  eller designar digitala projekt erbjuder Chorus flera olika sätt att uttrycka sig och engagera sig, såväl som omfattande verktyg och support, och på så sätt möjliggör för eleverna att släppa lös sin kreativitet och visa att de bemästrar innehållet på ett effektivt sätt.

Ge eleverna möjligheten att ta ansvar för sitt lärande och frigör hela deras potential som skapare och innovatörer.LÄS UP BEMÄSTRANDET

 

student in front of the classroom

 

edu2020-simplify

Förenkla

Förenkla undervisningen med tillgängligt, relevant, och engagerande innehåll.

Det är väsentligt att minska lärares arbetsbörda för att försäkra att pedagogerna kan prioritera främjandet av elevernas framgång. Med Chorus får lärarna tillgång till granskat läroplansanpassat innehåll, komplett med lektionsplaner, arbetsblad, aktiviteter och instruktionsvideor.

Dessutom har Chorus en AI-assistent som avsevärt minskar tiden som krävs för att skapa läroplansanpassade lektionsaktiviteter, vilket gör arbetet mer effektivt och produktivt. AI-assistenten kompletterar lärarens expertis och kan enkelt skapa differentierade lektionsaktiviteter för att möta varje elevs unika inlärningsstil.

FÖRENKLA LÄRANDET

Förvandla

Förvandla utbildningen för att förbättra möjligheterna till lärandet och höja elevernas resultat.

Förvandlandet av skolprocesserna från daglig undervisning till inlärningsmetoder, för att förbättra elevernas resultat är ett uppnåeligt mål. Vår pedagogiska teknologilösning underlättar förvandlingen genom att erbjuda ett tillgängligt gränssnitt som engagerar elever, höjer elevernas resultat och effektiviserar de dagliga undervisnings- och inlärningsprocesserna för lärare och elever.

Genom plattformar såsom Chorus kan lärare få tillgång till färdiga material, vilket minskar arbetsbelastningen och förbättrar effektiviteten. Denna förvandling både förbättrar elevresultaten och ger en betydande avkastning på skolornas investeringar.

PÅBÖRJA RESA

 

 

edu2020-transform

 

Teacher_showing_SF_in_front_of_class

Lösningen: NUITEQ Chorus

En samarbetsplattform för digital undervisning och lärande som grundas på sunda pedagogiska principer och som alltid är tillgänglig för alla eleverna.

Skapad med lärarna och eleverna i åtanke förvandlar Chorus vårt sätt att engagera oss med utbildningsinnehåll, genom att erbjuda plattformagnosisk anslutning - när som helst, var som helst, på vilken apparat som helst.

Det som skiljer Chorus åt från andra plattformar är att den grundar sig på beprövade pedagogiska förhållningssätt. Vi säkerställer att varje funktion och verktyg stöds av sunda pedagogiska principer. Genom att fokusera på Universal Design betonar vår plattform hur viktigt det är att göra läroplanen tillgänglig för alla elever.

NUITEQ CHORUS