Många utbildningssystem runt om i världen är beroende av en kombination av formativa och summativa bedömningar för att kunna mäta och främja elevernas utveckling. Medan summativ bedömning kan användas relativt enkelt i distansundervisningssituationer kan formativ bedömning vara en utmaning eftersom...