NUITEQ Snowflake är en prisvinnande mjukvaruplattform för skolor, med stöd för distans- och blandad undervisning, samtidigt som det främjar studentengagemang och -samarbete. Snowflakes lektionsaktiviteter är anpassade efter läroplansmålen, kan skickas som individualiserade övningsuppgifter hem till...