<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Behovsanpassa dina lektioner i en distansundervisningssituation

Distansundervisning medför utmaningar som är väldigt annorlunda mot de i klassrummet. En av de viktigaste skillnaderna mellan online- och klassrumsundervisning är lärarnas förmåga att interagera direkt med varje elev och snabbt uppfatta deras förståelse av begrepp genom att observera kroppsspråk eller ställa frågor på plats. Denna interaktion är ett viktigt steg i att lägga grunden för differentiering: behovsanpassa det undervisningsmaterial som varje elev arbetar med för att se till att de alla når sina inlärningsmål och växer efter deras specifika behov.

Behovsanpassa distansundervisning

Utan förmågan att kontrollera elevernas förståelse på plats måste lärare komma med nya sätt att se till att alla elevers behov tillgodoses. Utbildningsteknnologi spelar en avgörande roll i detta. Till exempel har videokonferensverktyg använts i stor utsträckning i stället för öga-mot-öga kommunikation. Digitala uppgifter har använts istället för uppgifter på papper. Samarbete har ägt rum på delade, digitala arbetsytor istället för i klassrum.

De tekniska framstegen under de senaste åren har gjort det möjligt för lärare att anpassa sina metoder till en distansundervisningsmiljö. Men hur exakt hjälper verktygen som finns tillgängliga för lärare med en av de viktigaste aspekterna av deras arbete, nämligen differentiering?

Enligt Universal Design for Learnings riktlinjer ska lärare bland annat ge eleverna flera sätt att uttrycka och representera sin kunskap. Målet är att se till att läraren når alla elever. Eleverna har olika inlärningsstilar, preferenser, kommunikationssätt och behov, vilket kan vara svårt att hantera framgångsrikt även i klassrummet med traditionella metoder. Genom att använda EdTech kan lärare tillhandahålla dessa uttrycks- och representationssätt på ett mycket enkelt och effektivt sätt som konkurrerar med, om inte överträffar, de mer traditionella sättens framgång och tar bort några av de hinder som distansundervisning innebär.

Möjligheten att använda video, ljud och bilder utöver, eller istället för, text är ett utmärkt sätt att tillhandahålla ett stöd för aktiviteter som eleverna annars skulle kämpa med eller som kan behöva ytterligare förstärkning. Instruktionsvideor kan ses flera gånger och / eller pausas så att eleverna kan arbeta i sin egen takt. Ljud är till hjälp för alla elever men särskilt de som behöver lässtöd. På liknande sätt kan bilder användas för att nå visuella elever mer effektivt.

När det gäller eleverna själva är det lika viktigt att låta dem uttrycka sina tankar och åsikter samt visa sin förståelse på liknande sätt. Verktyg som gör att eleverna får möjlighet till det hjälper dem att presentera information på ett sätt som passar dem.

Så hur kan differentiering med EdTech se ut i en distansundervisningssituation? Låt oss använda NUITEQ Snowflake som ett exempel:

En lärare skapar en lektionsaktivitet med hjälp av någon av de 16 olika mallarna i onlineversionen av Snowflake. Syftet med denna aktivitet är att hjälpa eleverna att arbeta sig igenom ett visst ämne som går i linje med ett specifikt läroplansmål. Läraren kan spela in en instruktionsvideo själv eller använda en befintlig video från YouTube och bifoga den till början av lektionsaktiviteten. Eleverna kan sedan titta på videon och gå tillbaka eller se videon igen efter behov. Läraren kan sedan anpassa aktiviteten beroende på elevernas behov och skicka aktiviteten till några eller alla elevernas konton. På så sätt kan en grupp visuella elever få en aktivitet som ger mycket visuellt stöd, medan en grupp elever som lär sig mer effektivt genom att lyssna eller som behöver auditiv förstärkning får en aktivitet som förstärker den typen av innehåll. Oavsett var dessa elever är så kan dessa lättanpassade aktiviteter levereras till dem direkt.

Lärare kan också skapa listor som innehåller både aktiviteter och ljud- och pdf-filer för att möjliggöra ytterligare individanpassning. Listor med lektionsaktiviteter kan skickas till en eller flera elever. En lista kan innehålla en ljudfil med ljudinstruktioner och aktiviteter som ger auditivt stöd, medan en annan kan innehålla en pdf med skriftliga instruktioner och aktiviteter som ger visuellt stöd.

Eleverna kan visa sin förståelse för ett ämne antingen genom att slutföra de aktiviteter som läraren skickar till dem eller genom att svara på en snabb undersökning. Undersökning är ett elevsvarssystem integrerat i onlineversionen av Snowflake som gör det möjligt för elever att visa sina kunskaper på många olika sätt: genom att svara på öppna frågor, flervalsfrågor eller ja / nej-frågor, genom att skicka bilder och till och med genom att rita. Att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på så många olika sätt är inte bara i överensstämmelse med Universal Design for Learning-riktlinjerna, det ger också lärare möjlighet att överbrygga klyftan mellan sig själv och sina elever. Något som distansundervisning kan skapa och som annars kan göra det svårt för lärare att bedöma elevernas förståelse dagligen.

För fler tips om hur Snowflake kan hjälpa dig att behovsanpassa din undervisning på ett snabbt och enkelt sätt, se detta webinar:

Registrera dig för en gratis provperiod idag för att ta reda på hur Snowflake kan förenkla ditt arbete och aktivera dina elever i ett distansundervisningsscenario.

Prova NUITEQ Snowflake

0