<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Sign up for a free Chorus.nuiteq.com trial
SIGN UP NOW
×

NUITEQ Chorus är en digital samarbetsplattform för undervisning och lärande som förbättrar undervisnings- och inlärningsprocesser, minskar lärarnas arbetsbelastning och förbättrar elevernas resultat.

Now with award-winning AI Assistant!
Available in 40+ languages!
Training available now!

 

 

A063_12030614_C001.00_07_04_11.Still027 (1)-1

 

Stärker pedagogerna

Chorus möjliggör det för pedagogerna att skapa dynamiska läranderesurser som möter olika elevers behov.

Varje lektionsplan kan lätt redigeras för att passa dina behov och, genom differentieringsstrategier som är inbyggda i den, kan pedagogerna lätt anpassa sin undervisning för att tillmötesgå olika inlärningsstilar och förmågor.

Chorus kommer att stödja dig i din vardagliga undervisning, från att planera lektionen till att gå igenom med den och följa upp elevernas arbete.

TESTA NU

Omdefiniera Undervisning och Lärande

Upplev ett annorlunda förhållningssätt till undervisning och lärande med NUITEQ Chorus. Genom färdiga, granskade lektioner underlättar Chorus för pedagogerna och låter dem fokusera på att individanpassa undervisningen.

Designad för att underlätta differentierat lärande möjliggör plattformen för pedagoger att tillgodose olika elevers behov, vilket leder till förbättrade läranderesultat.
Dessutom så ger Chorus digitala makerspace eleverna möjligheten att aktivt engagera sig i lärandet genom att skapa innehåll, vilket främjar kreativitet och förståelse.
 
UTFORSKA NU 
 
A063_12030614_C001.00_07_04_11.Still027 (1)-1

 

Elevate teaching and learning with NUITEQ Snowflake integrated within your Canvas LMS

Leverage the power of NUITEQ Snowflake and Canvas LMS to create a more engaging and effective learning environment for your students.
With streamlined single sign-on and data synchronization, you can easily access NUITEQ Snowflake’s interactive teaching tools and resources within Canvas, making it more convenient for you and your students to use.
Discover NUITEQ Snowflake within Canvas and take advantage of improved workflow efficiency.

Engagerande Innehåll

Från pedagogiska videos till interaktiva arbetsblad och spelbaserade aktiviteter, erbjuder Chorus ett omfattande bibliotek av utbildningsmaterial som är skapade för att fånga elevernas uppmärksamhet och främja djupare förståelse.

Våra kompetensanpassade lektionsplaner erbjuder ett strukturerat ramverk för undervisningen av olika ämnen såsom matematik, vetenskap, engelska med mera, vilket innebär ett omfattande stöd för både elever och pedagoger.

Dessutom hjälper vår AI-Assistent underlättandet av sättet lärarna skapar innehåll. Den stödjer fler än 85 språk och ger pedagogerna möjlighet att skapa pedagogiskt innehåll från bilder eller till och med YouTube-videos, som i sin tur gör lektionsplaneringen mer tidseffektiv och låter dem fokusera ännu mer på att skapa meningsfulla förhållanden och på att vägleda dem till framgång.

 

HITTA INNEHÅLL
 
 
A063_12030614_C001.00_07_04_11.Still027 (1)-1

 

Digitalt Makerspace för Elever

Att låta eleverna skapa hellre än att konsumera innehåll är en av de mest kraftfulla strategier som pedagoger kan använda för att förbättra elevernas resultat.

Chorus digitala makerspace är ett unikt utrymme där elevskapande uppmuntras. 
Skapad med Universal Design for Learnings (UDL) riktlinjer i åtanke tillåter den eleverna att visa att de bemästrar innehållet genom att skapa.

Färdiga mallar för lektionsaktiviteter och olika multimediala format som erbjuder alternativa representationssätt (text, ljud, bild, inspelningar mm) kan användas för att skapa pedagogiska spel, presentationer och även fullständiga projekt.

Genom att skapa utvecklar eleverna kritiskt tänkande, kreativitet och kommunikation, och kan lätt redovisa för sin förståelse av materialet. Chorus digitala makerspace ger eleverna möjligheten att spela en aktiv roll i sin inlärningsresa, vilket leder till förbättrade resultat.

STÄRK ELEVERNA

 

Stöd av Community

computer 1

 

Chorus främjar känslan av community bland pedagoger. Användarna kan dela med sig av sina idéer och utbyta resurser om olika ämnen och förmågor genom att koppla till och engagera sig i andra lärares lektionsaktiviteter.

Detta förhållningssätt berikar undervisnings- och lärandeupplevelse och samtidigt uppmuntrar kreativitet och stödet mellan kollegor.

Verktyg för Dynamiska Presentationer

Med Chorus kan pedagoger göra sina lektioner levande genom att använda vår intuitiv whiteboard. Med sina unika funktioner såsom möjligheten för eleverna att samarbeta från sina skrivbord och inbäddade webbsidor erbjuder whiteboarden oändliga möjligheter för att skapa engagerande och interaktiva presentationer som fångar elevernas uppmärksamhet och underlättar för en djupare förståelse.

 

hands on the whiteboard

 

Samarbete utan Ansträngning

 

A063_12030614_C001.00_07_04_11.Still027 (2)

 

Chorus underlättar interaktionerna mellan lärare och elev genom sina funktioner för att organisera och dela.

Pedagoger kan lätt komma åt eller skapa lektionsaktiviteter och skicka ut uppgifter som de sedan kan lämna direkt feedback på, vilket gör det möjligt för eleverna att lära sig och förbättra sig i realtid. 

Genom att erbjuda möjligheten att lätt dela med sig av resurser och idéer främjar Chorus en lärande miljö för samarbete där varje röst hörs.

Insiktsfull Spårning och Rapportering

Spåra och följa upp elevernas framsteg med Chorus rapporteringsverktyg. Pedagoger kan få värdefulla insikter om elevernas prestationer, vilket ger dem möjlighet att identifiera förbättringsområden och anpassa sin undervisning därefter.

Med lättillgängliga detaljerade rapporter och analyser kan pedagoger fatta evidensbaserade beslut som förbättrar elevernas läranderesultat.

bigScreen (1)

 

mt_play.png

Aktivt Deltagande och Feedback

Engagera eleverna med interaktiva undersökningar som uppmuntrar aktivt deltagande och feedback.

Chorus undersökningsfunktion gör det möjligt för pedagogerna att mäta elevernas förståelse i realtid, vilket låter dem anpassa sina undervisningsstrategier i farten.

Genom att använda undersökningar i lektioner kan pedagogerna skapa dynamiska och responsiva utbildningsupplevelser som håller eleverna engagerade och motiverade.

 

ANVÄND UNDERSÖKNINGAR

Integrationer

 • Canvas LMS: single sign-on och datasynkronisering.
 • Google Classroom: elevlista, single sign-on.
 • ClassLink: elevlista, single sign-on..
 • Clever: single sign-on.
 • Microsoft: single sign-on
Soppa ready
Privacy quality score
 • Integritetspolicy är publicerad
 • Data används endast för skoländamål
 • Föräldrar kan begära att data raderas
 • Överträdelsesvarsaktivitet är definierad
 • Elevdataöverföring krypterad
 • Datalagring endast för skoländamål
 • Elevernas data är säkert skyddat
 • Verifiering av autentisering
 • Verifiering av åtkomstkontroll
 • Verifiering av dataskydd