<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Download whitepaper - Future Jobs And The Skills Needed To Get Them

utbildnings-teknologins positiva effekt på elevernas engagemang

Utbildningsteknologins positiva effekt på elevernas engagemang

Ett av de största problemen lärare stöter på i klassrummet är brist på engagemang från eleverna.

Ladda ner denna whitepaper för att upptäcka:

  • Hur utbildningsverktyg kan utnyttja fördelarna med teknologin för att aktivera eleverna för större engagemang.
  • Ett konkret fall om hur NUITEQ Chorus används i skolor för att lösa engagemangproblemet hos eleverna.

Ladda ner Whitepaper