<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ladda ner whitepaper - Framtidens jobb och de färdigheter som behövs för att få dem

Future_Jobs_Thumbnail

FRAMTIDA JOBB OCH DE FÄRDIGHETER SOM BEHÖVS FÖR ATT FÅ DEM

Arbetsmarknaden förändras och driver behovet för en ny uppsättning av färdigheter, attityder, och värderingar som ska läras ut i klassrummen idag.

Ladda ner detta whitepaper för att få reda på:

  • Hur skolor kan förbereda eleverna för jobb som inte har skapats än.
  • Vilka kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar dagens elever kommer att behöva för att utvecklas.
  • Vilka vetenskapligt bevisade pedagogiska metoder kan anpassas efter varje klassrum runt om världen genom att använda teknologi.

Ladda ner Whitepaper