← NUITEQ Integritetsportal

NUITEQ Stage Supportpolicy

Senast uppdaterad den 13 januari 2022

NUITEQ erbjuder support till Tjänsten på följande villkor.

1. Allmänt tillgänglig kunskapsbank

NUITEQ erbjuder offentligt tillgänglig information om Tjänsten eller metoder som hänför sig till användning av Tjänsten på webbsidorna under Stg.live, NUITEQ.com och docs.nuiteq.com.

2. Kundtjänst 

Följande villkor gäller endast om kunden har ett giltigt abonnemang som uttryckligen inkluderar support via e-post, support via telefon eller tillgång till en dedikerad kontaktperson på NUITEQ:

 • Tider för support: Under vanliga öppettider (specificeras i användarvillkoren).
 • Nödvändig information: Kunden ska tillhandahålla NUITEQ med sådan information och sådant samarbete som rimligen kan krävas av NUITEQ för att tillhandahålla support.

NUITEQ har ingen skyldighet att tillhandahålla support om kunden upplever problem med Tjänsten på grund av:

 • Allmänna problem med internet;
 • Kundens internetuppkoppling;
 • Kundens tekniska utrustning;
 • Kundens infrastuktur eller tredje parts system; eller
 • Force majeure-händelser eller andra faktorer som ligger utanför NUITEQ:s rimliga kontroll.

3. Onlineutbildningar

Följande villkor gäller endast om kunden har ett giltigt abonnemang som uttryckligen inkluderar utbildningar online. Onlineutbildningen är ett livesänt utbildningstillfälle tillsammans med en anställd på NUITEQ eller en professionell utbildare utsedd av NUITEQ.

 • Giltighetstid: Kunden måste begära en onlineutbildning som erbjuds av NUITEQ under abbonnemangsperioden inom 3 månader från första betalningen.
 • Utbildningstider: Under kontorstider.
 • Utbildningsarrangemang: NUITEQ bestämmer innehållet, omfattningen och tiden för utbildningen.
 • Nödvändig information: Kunden ska tillhandahålla NUITEQ med sådan information och sådant samarbete som rimligen kan krävas av NUITEQ för att tillhandahålla utbildningar online.

4. Ytterligare support, utbildning och coachning

Support eller service utöver den support som beskrivs i avsnitt 1, 2 och 3 ingår inte i dessa villkor och måste godkännas utanför dessa villkor. Sådan service eller support kan inkludera, men är inte begränsad till, support på stället, utbildning eller coaching.