<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Vikten av Evidensbaserad EdTech

Hur mäter vi framgång inom utbildning? Eftersom syftet med skolan är att förmedla kunskaper till eleverna så mäts framgång genom hur mycket kunskap om vissa ämnen eleverna har förvärvat inom en viss tidsram. Vi sätter mål för våra elever och sedan använder vi olika metoder för att bedöma om dessa mål har uppnåtts eller inte.

Vikten av evidensbaserad EdTech

Det låter enkelt, men det är det inte. Otaliga faktorer kan påverka om en elev lyckas uppnå dessa mål: deras socioekonomiska status, deras intressen, deras familjesituation bara för att nämna några. Precis lika många faktorer kan påverka om våra mätningar ger en rättvis inblick i elevens kunskaper och färdigheter. En annars toppresterande elev kan till exempel ha en dålig dag dagen för provet, vilket ger ett felaktigt intryck av att de inte har studerat för det.

En myriad av tekniska verktyg och appar tillgängliga för utbildning

EdTech-företag hävdar ofta att deras produkter kan vara en av de faktorer som bidrar till elevernas framgång. Men hur trovärdiga är dessa påståenden? Hur kan lärare och administratörer, som får en budget och ett direktiv att investera i digitala verktyg, veta vilket företags påståenden är sanna? Och vad kan EdTech-företag göra för att stödja dessa påståenden?

Regeringar har gjort justeringar i läroplanerna för att inkludera digital kompetens, vilket återspeglar samhällets växande behov att hålla jämna steg med de senaste årens tekniska framsteg. Som ett resultat av detta har betydande investeringar i EdTech gjorts globalt. EdTech-sektorn har svarat genom att expandera snabbt och erbjuda otaliga lösningar. På grund av detta överflöd av lösningar och - eftersom EdTech-sektorn är så ny - brist på prejudikat och erfarenhet när det gäller att köpa digitala verktyg är det inte alltid lätt för beslutsfattare att veta vilken som faktiskt kommer att tillgodose deras behov. Kvaliteten på EdTech-verktyg bör göras lättare att bedöma.

Testning för att säkerställa kvaliteten på tekniska verktyg för utbildning

EdTech-företag har, liksom alla företag som tillgodoser den offentliga sektorns behov, såsom hälsa, säkerhet och utbildning, ett moraliskt ansvar för att se till att deras produkter håller hög kvalitet och har en positiv inverkan på samhället. För att göra det måste de testa sina produkter och utveckla dem enligt höga krav som uppfyller samhällets behov. Syftet med denna typ av testning är inte att säkerställa att ett digitalt verktyg fungerar felfritt utan buggar utan att det bidrar till elevernas utbildning och bidrar med något värdefullt i en lärares verktygslåda.

Denna testning kan därför inte genomföras i ett programmering-laboratoriums vakuum. Det måste göras i den verkliga världen och under alla tänkbara omständigheter för att möjliggöra de otaliga faktorer som påverkar elevernas prestationer. Det måste göras av lärare som kan vara överansträngda eller obekväma med att använda teknik i klassrum som kan vara fysiska eller digitala. Det måste också göras med elever som kan vara ambitiösa, flitiga, motiverade, distraherade, kämpande för att läsa eller är rädda för att prata. Det måste dessutom följa en strikt vetenskaplig metodik. Testresultaten bör vara språngbrädan från vilken EdTech-företag gör ytterligare förbättringar av verktyget.

Testning är det enda sättet att säkerställa att en EdTech-produkt levererar vad den lovar. Genom att göra detta kan alla parter skörda stora fördelar: skolor kan välja produkter som är evidensbaserade och företag kan skapa och utveckla framgångsrika verktyg som gör skillnad i lärarnas arbete, elevernas inlärning och - som ett resultat - i samhället i allmänhet.

Hur vi lär oss att förbättra våra tekniska utbildningslösningar

För att förstå vikten av evidensbaserad EdTech, har NUITEQ strävat efter att utöka sin kunskapsdatabas genom flera källor, såsom pilotprojekt, empiriska observationer, vittnesmål, intervjuer m.m. Ett forskningsprojekt som vi nyligen har varit inblandade i är Swedish EdTest, en testbädd som i samarbete med forskare har utvecklat vetenskapliga metoder för att kontrollera EdTech-kvalitet. Swedish EdTest samlar företag och lärare i ett symbiotiskt förhållande som gör att båda parter kan lära sig. Företagen får av experterna (lärare) reda på hur deras produkter fungerar i verkliga miljöer och hur de kan förbättra dem för att möta behoven hos lärare och elever i större utsträckning. Lärare får lära sig mer om de digitala verktyg som finns tillgängliga, får chansen att testa dem och fatta välgrundade beslut när de väl köper. Lärare påverkar utvecklingen av digitala verktyg och ökar dessutom sin egen digitala kompetens.

Vi har redan fått värdefull feedback från deltagare, vilket kommer att leda till ytterligare förbättringar av våra produkter - och som i sin tur kommer att leda till att vi kan erbjuda lärare och elever ännu större värde. Detta är naturligtvis en pågående process. Forskningen måste vara kontinuerlig om den ska hålla sig uppdaterad i en ständigt föränderlig värld och dess ständigt föränderliga behov. Produkterna måste utvecklas och växa därefter.

Endast på det sättet kan vi hävda - och ha bevis för att stödja det påståendet - att våra produkter är en bidragande faktor till elevernas framgång.

Vi välkomnar alltid feedback från våra läsare och användare, så om du vill testa vår pedagogiska programvara, NUITEQ Snowflake, använder du knappen nedan för att få tillgång till den kostnadsfria 60-dagars testperioden. Om du vill så kan du skicka in dina recensioner genom att skriva till mail@nuiteq.com.

Prova NUITEQ Snowflake

0