<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Strategier för att få barn att fokusera under distansundervisning

Barn runt om i landet har varit tvungna att anpassa sig till distansundervisningen på ett helt nytt sätt på grund av COVID-19-pandemin. I en del områden är eleverna tillbaka i klassrummet, i andra har man valt en blandad modell eller att bara undervisa på distans tills vidare.

boy looking at laptop

Visst finns fördelar med distansundervisningen men en av de största nackdelarna är en potentiell brist på fokus - speciellt hos de yngre eleverna. Därför har lärarens roll förändrats. Genomgångar och passivt läsande har blivit mindre effektiva medan kreativt grupparbete har blivit mer populärt.

Även om man försöker att undvika långa genomgångar eller förklaringar av uppgifter som kan leda till att eleverna tappar intresset så är det ändå lätt för dem att bli distraherade när de studerar hemifrån. Tyvärr så kan detta påverka alla.

Så vad kan då du som pedagog göra för att få eleverna att fokusera när du undervisar på distans?

Använd det du redan kan

Redan tidigt under pandemin var pedagoger tvungna att göra ändringar i sitt arbetssätt för att effektivt kunna undervisa elever i ett digitalt format. Det orsakade förstås mycket stress under en tid som redan präglades av osäkerhet. En studie från april 2020 visade att 77% av lärarna kände extrem eller viss stress, medan 74% kände sig överväldigade.

Om du fortfarande undervisar på distans kan det vara så att du även nu känner dig så och även frustrerad och osäker. Men om du är orolig över dina elevers brist på fokus så är en av de bästa saker du kan göra att använda de strategier och tekniker du redan kan.

Du måste inte förändra dig själv som pedagog för att hålla eleverna engagerade. Tänk på din befintliga erfarenhet och hur du höll eleverna fokuserade i klassrummet förut. Några idéer är:

  • Gör lektionerna intressanta
  • Inkludera bild och audio
  • Anpassa undervisningen efter de olika inlärningsstilarna
  • När någon tappar sitt fokus, styr tillbaka uppmärksamheten

En annan bra idé är att prata med föräldrarna om hur man skapar rätt inlärningsmiljö hemma. Ditt klassrum är kanske organiserat på ett intressant, lagom stimulerande, färgglatt sätt. Men i och med att dina elever lär sig hemifrån är det viktigt att föräldrarna skapar ett välorganiserat inlärningsmiljö med lämplig belysning utan visuella distraktioner. 

Identifiera eventuella problem

Ibland tappar eleverna fokuset på grund av större problem. Även om du håller världens mest intressanta lektionsgenomgång kan du ändå kanske märka att en del elever tappar uppmärksamheten.

Det är aldrig en bra idé att dra hastiga slutsatser men om en brist på fokus ofta orsakar problem hos en specifik elev kan det vara värdefullt att ta reda på om det ligger något mer bakom. 

Det är ingen hemlighet att olika barn har olika sätt att lära sig på. Så det är viktigt att förstå olika pedagogiska inlärningsteorier, inklusive:

  • Kognitivistisk inlärningsteori
  • Behavioristisk nlärningsteori
  • Konstruktivistisk inlärningsteori
  • Humanistisk inlärningsteori
  • Konnektivistisk inlärningsteori

Det kan vara svårt att anpassa sitt sätt att undervisa men man borde ändå sträva efter att utveckla en väl rundad metod som använder sig av alla dessa teorier så mycket som möjligt. Om du ändå märker att en del elever har det kämpigt, prova att prata med deras föräldrar om deras hemmiljö. Finns det distraktioner där? Finns det andra problem i hemmet som du borde veta om?

Att hitta orsaken till en elevs distraktion kan hjälpa dig förstå hur man bäst hanterar den. Ofta vill eleverna lyssna och lära sig men det är svårt att fokusera av andra anledningar. Så dra inga hastiga slutsatser innan du har tagit reda på mer information.

Skapa vanor som främjar fokus

Genom att implementera strategier i ditt virtuella klassrum som främjar fokus kommer du även att stödja dina elever medan de utvecklar långvariga, hälsosamma vanor. En av de bästa saker som du kan göra är att se till att alla dina elever blir sedda så ofta som möjligt. När de vet att de har blivit sedda och hörda och att deras svar och åsikter har värde blir de troligen mer engagerade. Så bekräfta eleverna när de svarar på ett bra sätt och gör det offentligt. 

En annan bra strategi för att främja långvarigt fokus är att uppmuntra elevernas deltagande. Det räcker inte med att endast bekräfta de elever som alltid är villiga att delta i diskussioner. De som inte är så mycket framåt eller modiga riskerar att halka efter.

Så skapa samarbetsaktiviteter så ofta som möjligt. Låt dina elever arbeta i grupper själva eller håll i öppna diskussioner i helklass genom att använda de digitala plattformar som din skola använder.

Kommunikation är en väldigt viktig nyckel till framgång i livet och det börjar i klassrummet. Genom att aktivt kommunicera med dina elever och få dem att bli så engagerade som möjligt kommer du att uppmuntra dem att bli bra på att kommunicera resten av livet, och det kommer att göra dem mer fokuserade på det andra säger.

Virtuellt lärande är inte lätt så det är inte konstigt att man känner sig överväldigad. Men genom att ha dessa idéer i ditt bakhuvud kan du hjälpa dina elever fokusera under distansundervisningen och känna dig mer hoppfull i din strävan.

Letar du efter ett verktyg för att hjälpa dina elever fokusera under distansundervisning? Prova NUITEQ Snowflake gratis i 60 dagar genom att klicka på knappen nedan:

Prova NUITEQ Snowflake

0