<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NUITEQ:s Ledningssystem för Informationssäkerhet certifierat enligt ISO 27001

Skellefteå, Sverige, 28 februari 2023 - NUITEQ®, ett dotterbolag till Clear Touch, är ett svenskt programvaruföretag som gör det möjligt för team, utbildningsinstitutioner, företag och statliga organisationer att skapa mervärde genom smartare mänsklig interaktion. Vi kan härmed meddela att vårt Ledningssystem för Informationssäkerhet (ISMS) är certifierat enligt ISO 27001 av Bureau Veritas.

ISO certification blog

Certifieringen visar på NUITEQs åtagande att skydda konfidentialitetskrav, integritet och tillgänglighet av information och tillgångar som kunder, partners och intressenter anförtror företaget. Den bekräftar NUITEQ:s efterlevnad av bästa praxis och rigorösa kontroller för hantering av informationssäkerhet, inklusive riskbedömning, säkerhetskontroller, kontinuerlig förbättring och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Harry_square_small"Revisionsföretaget Bureau Veritas har granskat våra rutiner för informationshantering och informationsskydd och vi är mer än nöjda med att få ett erkännande för hur NUITEQ:s ledningssystem för informationssäkerhet hanteras", säger Harry van der Veen, VD och medgrundare av NUITEQ och fortsätter: "I vår tid är det en viktig milstolpe att ha erhållit denna certifiering; det bekräftar vårt engagemang för att skydda säkerheten och integriteten för våra kunders data och information."

Ed_1080x1080"Detta är en viktig milstolpe för alla som arbetar med NUITEQ och litar på att våra lösningar skyddar deras personliga information. "Alltsedan 2018 har vi använt oss av externa företag för att verifiera att vi följer de senaste branschens bästa praxis inom informationssäkerhet och integritet", säger Dr Edward Tse, VP of Customer Engagement & Privacy Officer, NUITEQ.

Bureau Veritas är ett ledande certifieringsorgan med ett globalt nätverk av ackrediterade revisorer och bedömare. Dess ISO 27001-certifiering är allmänt erkänd som den gyllene standarden för hantering av informationssäkerhet. Genom revisionen av Bureau Veritas har NUITEQ visat sitt engagemang för att uppnå och bibehålla högsta möjliga nivå av informationssäkerhet, förtroende och tillit bland sina kunder, partners och olika andra intressenter.

Med denna certifiering är NUITEQ väl positionerat för att fortsätta att leverera samarbetslösningar som uppfyller kundernas föränderliga behov samtidigt som högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet garanteras.

Om Bureau Veritas

Bureau Veritas är världsledande inom inspektion, klassificering, rådgivning och certifiering. Koncernen, som grundades 1828, har 78 000 anställda på mer än 1 600 kontor och laboratorier runt om i världen.

Bureau Veritas hjälper sina kunder att förbättra sina prestationer genom att erbjuda tjänster och innovativa lösningar för att säkerställa att deras tillgångar, produkter, infrastruktur och processer uppfyller standarder och bestämmelser när det gäller kvalitet, hälsa och säkerhet, miljöskydd och socialt ansvar.

För mer information, besök certification.bureauveritas.com.

Om NUITEQ

NUITEQ® är ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper, skolor, företag och statliga organisationer att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt. NUITEQ® är ett dotterbolag till Clear Touch. Vi tror att alla kan delta, utbyta, lära sig och inspireras av smartare mänsklig interaktion utan digitala gränser.

Våra lättanvända samarbetsverktyg ger kunder och användare nyttan av förbättrad kreativitet, engagemang och resultat. Vår prisbelönta mjukvarulösning används av kunder i över 70 länder.

För mer information, besök www.nuiteq.com.

NUITEQ® and the NUITEQ logo are registered trademarks of Natural User Interface Technologies AB in the EU, the United Kingdom and the US.

0