<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NUITEQ lanserar ett strategiskt partnerskap med Tele2  för offentlig sektor

Nu lanserar NUITEQ ett spännande strategiskt partnerskap med Tele2, som tar form av Tele2 Samarbete, en innovativ och heltäckande kommunikationslösning skräddarsydd föroffentlig sektor. Tele2 Samarbete integrerar olika funktioner såsom chatt, videomöten, whiteboard och dokumentdelning, allt under ett och samma tak. Vad som gör denna lösning unik är dess förmåga att möjliggöra samarbete utan oro för att känslig data lämnar Sverige. NUITEQ's bidrag till Tele2 Samarbete baseras på NUITEQ Stage, en whiteboard för moderna möten.

Den här lösningen är resultatet av ett samarbete med flera viktiga organisationer inom offentlig sektor, såsom Skatteverket, Försäkringskassan och Trafikverket, som gemensamt har arbetat inom projektet Digital samarbetsplattform för offentlig sektor (dSam).

En av de mest framträdande fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring sker i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital suveränitet och långsiktig informationssäkring. Detta är särskilt viktigt för att uppfylla juridiska, finansiella och andra regulatoriska skyldigheter.

Tele2 Samarbete erbjuds både som en molntjänst och som en lösning för installation i kundens egen IT-miljö. Dessutom erbjuder Tele2s personal ansvar för tjänstens funktion, tillförlitlighet och utveckling.

Den ökande efterfrågan på suverän och säker kommunikation framhävs i en global studie, The Future of Secure Communications, genomförd av Forrester Consulting. Studien pekar på behovet av end-to-end-kryptering, digital suveränitet och federation med andra organisationer. Särskilt i länder med en stark kultur för arbete hemifrån, som Sverige, kämpar man med utmaningar relaterade till skugg-IT.

Denna satsning från NUITEQ och Tele2 möjliggör säkra och effektiva digitala möten för offentlig sektor, med funktioner som Tele2 Video för att delta från olika enheter och NUITEQs digitala whiteboard för att främja interaktivitet och engagemang i möten.

Genom att erbjuda en hostingtjänst och integration med kundens IT-miljö, strävar detta partnerskap efter att tillgodose behoven hos Sveriges offentliga sektor med fokus på digital suveränitet och öppna standarder. NUITEQs engagemang för att skapa säkra digitala verktyg för moderna möten kompletterar Tele2s initiativ och markerar en viktig milstolpe för att främja smartare mänsklig interaktion och samarbete utan gränser.

0