<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Lärarna I Fokus: Variation I Undervisningen Med Hjälp Av Digitala Verktyg

NUITEQ Snowflake är en prisvinnande mjukvaruplattform för skolor, med stöd för distans- och blandad undervisning, samtidigt som det främjar studentengagemang och -samarbete. Snowflakes lektionsaktiviteter är anpassade efter läroplansmålen, kan skickas som individualiserade övningsuppgifter hem till eleverna för att möjliggöra för dem att testa sina kunskaper, och följer även Universal Design for Learnings riktlinjer.

Vi på NUITEQ vill alltid utöka våra kunskaper om hur digitala verktyg används i undervisningen. Därför pratade vi med Anders Skog, en Teknik-, Matematik- och Idrottslärare på ett högstadium i Skellefteå.

Anders Skog SE-1

Hur ofta använder du digitala verktyg i din undervisning? I vilket syfte använder du digitala verktyg?

Jag använder dem dagligen, flera gånger om dagen. Det underlättar för både mig och eleverna då de ofta kan få snabbare återkoppling tack vare de digitala verktygen. De gör även att eleverna tycker lektionerna blir roligare och mer varierade.

Har du erfarenhet av NUITEQ Snowflake? I så fall vilka fördelar tycker du att det medför i din undervisning?

Det medför variation, träning av samarbete och eleverna kan repetera sina kunskaper. Jag vet att man får kunskapen att fastna betydligt bättre när eleverna får variation och tycker det är intressant och roligt.

Hur bekväm skulle du säga att du är när det gäller digitala verktyg?

Jag anser mig vara rätt duktig på dessa men man kan alltid bli bättre, både för min egen skull och elevernas.

Hur reagerade eleverna på att använda digitala verktyg och vilka effekter märkte du hos dem i längden?

Eftersom vi jobbat rätt mycket med digitala verktyg så var de direkt på och hanterade dem utan några direkta problem, och de tycker det är givande.

Har du elever som inte gärna använder digitala verktyg? Hur hanterar du detta i så fall?

Det är sällan, men har hänt. De brukar efter de har jobbat med papper och penna nästan alltid övergå till det digitala verktygen igen. Tyvärr är det mycket som görs på papper [om de inte gärna använder digitala verktyg].

Vilka metoder använder du för att försäkra att varje elev får vad hen behöver för att lära sig utifrån sina unika förutsättningar? På vilket sätt tycker du att digitala verktyg kan hjälpa dig individanpassa eller differentiera undervisningen?

Jag använder allt ifrån digital dokumentation till självbedömning, utvärderingar, resultat på prov och liknande. Det skulle krävas mycket mer av mig om man skulle individanpassa lektionerna manuellt såsom digitala verktyg kan göra.

Beskriv det perfekta digitala verktyget / ett verktyg som inte finns än men som du skulle vilja använda i framtiden.

Det skulle scanna eleverna och vara så enkelt att de förstår direkt vad de ska jobba med för att utvecklas i sin lärprocess. Att de hela tiden möter utmaningar men behåller intresset, jobbar både med hjärnan och kroppen(aktiva rörelseutmaningar exempelvis). Givetvis där eleven kan både vara ensam vid vissa tillfällen men även där eleverna behöver lösa uppgifter genom samarbete och interaktion med andra människor.

Vilken är den största utmaningen för dig som lärare just nu?

Det finns många digitala möjligheter, men det kan vara svårt att hitta tid till att implementera det och att på ett bra sätt verifiera om verktyget/möjligheten är så pass bra att vinsten övervinner den arbetsinsats som behövs initialt. I ett senare skede behövs det oftast en mindre arbetsinsats och tid när man själv och eleverna är ”insatta och bekväma” med detta.

Vilka fördelar tycker du digitala verktyg kan medföra i distansundervisningssituationer?

På många sätt är kommunikationen mycket lättare, elever kan jobba i realtid medan du kan observera arbetet. Det eleverna gör finns ofta kvar som underlag för fortsatt kunskapsinhämtning. Eleverna kan även bli mycket mer självständiga.

Hur har COVID-19 påverkat dig och din undervisning?

Jag har jobbat mycket mer med att elever ska hålla distansen och varit försiktig med att elever använder skärmar efter varandra utan att rengöra dem. Gruppsamtal/arbeten och liknande har jag minskat ner och jobbat mer med digitala verktyg. Även ökat användandet av digitala verktyg mellan elever.

Vill du öka elevernas engagemang både i klassrummet och på distans med hjälp av digitala verktyg? Prova NUITEQ Snowflake och få tillgång till NUITEQ Snowflakes lektionsaktiviteter GRATIS på Snowflake.live .

Inte medlem i Snowflake.live än? Registrera dig för en 60-dagars testperiod!

Prova NUITEQ Snowflake

0