<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Hur lärare kan möta utmaningarna med distansundervisning

Det finns många anledningar, både fysiska och psykiska, varför en elev är tvungen att lära sig på distans. Vissa elever bor långt från skolan och kan inte resa dit. Andra lider av fysiska eller psykiska problem som tvingar dem att stanna hemma.

Skälen till att en elev kan behöva distansundervisning kan vara kortvarig eller långvarig. Oavsett anledning innebär distans-/fjärrundervisning utmaningar för både lärare och elever: distraktioner, brist på en tydlig start och ett tydligt slut på dagen och bristande teknik är bara några av dem. Om dessa utmaningar hanteras på ett bra sätt, däremot, kan distansundervisningen erbjuda fördelar som den traditionella utbildningen inte kan. Den kan leda till större differentiering, flexibilitet och engagemang.

Stressed teacher

Foto av Andrea Piacquadio från Pexels.

Att navigera kring några utmaningar som distansundervisning medför

  • Elever behöver ha de digitala verktyg och kunskaper som är nödvändiga för att följa undervisningen. Elever som är missgynnade kan ha rätt att få ekonomiskt stöd för att förvärva dessa verktyg, beroende på var de bor.
  • Eleverna bör försöka hålla sig till ett särskilt studieområde under undervisningen. Inte alla elever har möjlighet att ha ett, men om de gör det kommer det att gå långt mot att minimera distraktioner.
  • En tydlig tidsplan kommer att hjälpa dem organisera sig och följa schemat. Tidsplanen borde inkludera regelbundna raster. Elever borde uppmuntras att följa sina rutiner och använda sig av verktyg såsom en timer om de behöver dem.
  • Tid för fysisk aktivitet och kreativitet bör inkluderas i detta schema.
  • Eleverna bör ha verktyg som gör att de enkelt kan kommunicera med varandra och med läraren för att främja samarbete och ta itu med bristen på sociala interaktioner med kamrater.
  • Videoinspelningar som introducerar och klargör begrepp bör göras tillgängliga för eleverna när det är möjligt. Lärare kan antingen spela in sina egna eller använda befintliga YouTube-videor. På detta sätt kan eleverna se om en lektion om de behöver.
  • Det är nödvändigt att ha en bra, trygg relation med eleverna. Denna relation kan förbättras genom att man stämmer av med eleverna regelbundet.

girl working on laptop

Foto av Annie Spratt Unsplash.

Att lära sig hemifrån genom att använda NUITEQ Snowflake

Även om alla dessa utmaningar möts kan lärare ändå uppleva att distansutbildning inte når alla elever. Några elever kanske inte visar intresse i lektionerna. Andra kanske har svårt för att hänga med, eller -på andra sidan av skalan- tycker att lektionerna är för enkla. Dessa problem finns i klassrummet också, men när det gäller distansundervisning där lärarna inte är fysiskt närvarande för att stötta eleverna så blir problemen större.

Ett sätt att lösa problemet är genom att använda Snowflake. Snowflake hjälper lärarna skapa roliga, engagerande aktiviteter på ett enkelt, snabbt sätt. Genom att använda en av dess 16 olika lektionsaktivitetsmallar och utnyttja funktionen att använda video, bilder och ljud som innehåll ger Snowflake lärarna möjligheten att erbjuda multimodala representationssätt enligt Universal Design for Learning-riktlinjerna. Till exempel kan man använda bilder för att hjälpa elever som inte kan läsa införskaffa nya kunskaper.

Se denna snabbstart-video för att få reda på hur du kan börja skapa lektionsaktiviteter i Snowflake idag!

I Snowflake kan lärarna även länka en video till sin lektionsaktivitet och ange externa länkar till andra användbara resurser. Videor kan ses i förväg - flera gånger om eleverna behöver det. Det är dessutom speciellt användbart när det gäller flippade klassrum, där eleverna går igenom det pedagogiska materialet först och sedan pratar de kring det och analyserar det tillsammans med sina klasskamrater och lärare. Genom att addera länkar och videor till en aktivitet kan lärarna enkelt justera svårighetsgraden. Elever som har kommit vidare i sitt lärande kan ges ytterligare och mer utmanande aktiviteter medan elever som behöver ytterligare stöd kan få det. Lärarna kan därför individanpassa lärandet på ett sätt som är mycket svårare att göra i den traditionella undervisningen.

photo-of-child-sitting-by-the-table-while-looking-at-the-computer

Foto av Julia M Cameron från Pexels.

Lektionsaktiviteter och listor som hemläxa

Lektionsaktiviteter kan skickas till elever antingen direkt eller vid en schemalagd tid som läxor för att hjälpa dem att förstärka koncept och färdigheter som de har lärt sig. De kan också skickas som bedömningsuppgifter för att kontrollera om de har lärt sig vad som lärts ut.

När elever arbetar med en lektionsaktivitet som skapades med en mall såsom Quiz som har rätt och fel svar blir deras svar automatiskt rättade. Detta förenklar lärarnas arbete och sparar tid åt dem därför att de inte behöver rätta dessa aktiviteter manuellt.

Lärare kan skapa listor med lektionsaktiviteter och PDF-filer. Genom att göra listor kan lärare organisera sitt arbete efter olika parametrar såsom ämne eller årskurs. Även dessa listor kan skickas till eleverna. Det betyder att en lärare kan skapa olika listor för olika elever för att individanpassa lärandet efter intressen och förmågor, och erbjuda elever som behöver det extra aktiviteter och stöd.

Att granska och hantera elevernas framsteg

Snowflake ger dig möjligheten att granska dina elevers framsteg. När lärarna skickar individuella aktiviteter eller listor av lektionsaktiviteter till sina elever kan de omedelbart se hur det har gått för dem när de har lämnat in sina svar. När det gäller bedömningsuppgifter kan lärarna även se vilka frågor som eleverna fick rätt och vilka som blev fel. Lärare kan då lätt skicka feedback till sina elever; detta kan till exempel användas i ett formativt bedömningssyfte.

photo-of-woman-sitting-by-the-table-while-looking-away-4064638

Foto av Marcus Aurelius från Pexels.

Distanslärande innebär en del utmaningar. Om man har rätt infrastruktur på plats kan det däremot spela en viktig roll i ett demokratiskt samhälle som strävar efter att erbjuda alla sina medlemmar den utbildning de har rätt till. Elever som inte kan närvara fysiskt i skolan ges ett sätt att lyckas lika bra som sina klasskamrater som lär sig i klassrummet. Snowflake är ett värdefullt verktyg i den meningen därför att det förenklar lärarnas arbete och aktiverar eleverna.

Prova NUITEQ Snowflake

0