<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Hur elever kan överföra sina erfarenheter från distansundervisning till framtida karriärer

Coronaviruspandemin har skakat upp utbildningsvärlden på ett aldrig tidigare skådat sätt. Det första skiftet till antingen en hybrid av distansundervisning och klassrumsundervisning eller till och med en helt virtuell inlärningsmiljö var plötsligt och abrupt.

girl using laptop

Bild: Pexels

Den första chocken är nu i backspegeln. Lärare bör dock inte bara se på de kommande månaderna och åren som något att stå ut med medan de väntar på att personligt lärande ska återupptas. Tvärtom, på ett eller annat sätt är distansundervisning här för att stanna, och lärare bör planera i enlighet med detta.

Med detta i åtanke bör lärare göra mer än att bara använda tekniker för distansundervisning för att lära ut material och gå igenom sina kursplaner. De bör också ta hänsyn till sina elevers långsiktiga färdigheter, kompetenser och välbefinnande när de växer upp i en revolutionär era.

Om du är lärare finns här flera färdigheter för distansundervisning som du kan hjälpa dina elever att utveckla när de förbereder sig för att komma in på den moderna arbetsplatsen.

Ansvar

Eleverna har alltid ett visst ansvar att komma till lektionen i tid, göra sina läxor, lyssna på läraren och så vidare. I en situation med distansundervisning ökar dock ansvarsbördan.

Nu måste eleverna göra mer än att bara komma till lektionen i tid och göra sina läxor. De måste hantera sin utrustning, från bärbara datorer till internetanslutningar. De måste även förstå och uppfylla förväntningarna via videochattar och e-postmeddelanden. Dessutom måste de följa ett schema även om de gör allt från sitt sovrum.

Många av dessa ansvarsområden, även om de är uppenbara, är saker som anställda som arbetar på distans ofta kämpar med. När detta händer måste de anställda utbildas för att arbeta på distans. Om en elev som börjar på ett nytt jobb redan har dessa utvecklade färdigheter kan de presentera sig som ett moget och erfaret alternativ, även om de saknar arbetsrelaterade erfarenhet.

Tidshantering

Att hantera tid är ett annat område som är a och o inom distansundervisning. När man har ett schema på skolan är det enkelt att förflytta sig från en lektion till en annan. 

Men när ens skolupplevelse består av att förflytta sig mellan olika fönster på ens dator när man sitter i sitt sovrum hela dagen, kan det vara lätt att helt tappa koll på tiden.

Som lärare är det viktigt för dig att komma ihåg att det är lätt för saker som apati och uppskjutande att krypa in i bilden - och med goda skäl. Det kan kännas isolerat och ensamt när man lär sig på distans. Istället för att straffa eller säga åt dina elever gör det till ett mål att hjälpa dina elever att lära sig vikten av att hantera sin tid.

Uppmuntra dem att lägga in sina scheman, underhålla sina kalendrar och skapa rutiner. Utmana dem att sätta SMART-mål som håller dem motiverade.

De lektioner som en elev kan lära sig av korrekt tidshantering är ovärderliga i den moderna arbetsplatsen. Det kan hjälpa dem att framstå som kandidater som är både produktiva och pålitliga. Dessutom, om de kan hålla koll på sin tid och produktivitet, kommer det också att ge dem möjligheten att ta kontroll över balansen mellan arbete och privatliv när det väl är dags.

Kommunikation

Kommunikation har ofta förknippats med traditionellt icke-fjärr-, icke-automatiserade karriärer. Frisörer måste förstå vad varje kund vill ha. Terapeuter och vårdpersonal måste kunna få kontakt med patienterna. Säljare utbildas för att både använda och läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck.

I en situation där de anställda arbetar hemifrån har kommunikationen fått en ny, ännu mer kritisk roll. Det spelar ingen roll om man är lärare, författare eller något annat, om man arbetar på distans måste man hålla kontakten med rätt personer. Medarbetare, chefer och kunder måste alla vara uppdaterade och eventuella frågor måste besvaras i god tid.

Hjälp dina elever att förstå hur man på bästa sätt kan fortsätta kommunicera på distans. Genom att göra det förbereder du dem på alla virtuella arbetssituationer som de kan befinna sig i.

Livslångt lärande

Förmågan att behålla ett “Growth mindset” är avgörande i den moderna arbetsplatsen. Med teknik som ständigt utvecklas och förbättras ska man aldrig strunta i att lära sig nya saker.

Som lärare kan du hjälpa till att främja en kärlek till att utvecklas och till livslångt lärande genom att använda innovativa tekniska verktyg i dina lektioner. Från att använda NUITEQ Snowflake för att öka engagemang till att hitta sätt att integrera surfplattor eller smartphone-VR i dina lektioner, så finns det många sätt att hålla dina elever på framkanten när det gäller att lära sig ny teknik.

Att hjälpa mogna elever att utvecklas

Om du är en lärare som undervisar på distans behöver du inte sluta med den enkla kunskapsöverföringen. Du kan också skapa en strategi för distansundervisning som hjälper dig att förbereda dina elever för att lyckas i den professionella världen.

Fokusera på att lära ut saker som ansvar, tidshantering, kommunikation och livslångt lärande. Om du lyckas göra detta kan du utrusta varje elev med de professionella verktyg som de behöver för att navigera i den moderna arbetsmiljön med framgång.

Letar du efter ett verktyg som kommer att hjälpa dina elever utveckla de färdigheter i distansundervisning som de kommer att behöva i sina framtida karriärer?

Prova NUITEQ Snowflake

0