<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

5 anledningar varför du borde investera i utbildningsteknologi

Sedan jag började arbeta inom utbildningssektorn, först som lärare och sedan som Education Technology Coach på NUITEQ har jag träffat lärare som har varierande attityder när det gäller teknologi i skolan generellt och EdTech i synnerhet. En del är helt emot teknologi i skolor. Andra är entusiastiska och testar alla verktyg och appar de kan få tag i. Och somliga ser på teknologi med både nyfikenhet och sund försiktighet.

5 anledningar varför du borde investera i utbildningsteknologi

Alla dessa olika attityder är baserade på tungt vägande argument. Oron över skärmtid är inte obefogad, men inte heller oron över lärarnas ständigt ökande arbetsbörda och elevernas bristande engagemang, som är någonting som utbildningsteknologi kan hjälpa med. Därför är då kanske den bästa inställningen mot utbildningsteknologi att den används i skolorna men bara efter experterna har granskat den.

Hur kan lärare som både är noggranna med vilka digitala verktyg och resurser de använder i klassrummet och villiga att implementera dem, övertala sina mer skeptiska kollegor att utbildningsteknologi är en tillgång? Vilka argument kan dessa lärare använda för att belysa vilka fördelar utbildningsteknologi har jämfört med traditionell undervisning? Här är några exempel på hur utbildningsteknologi erbjuder mervärde i skolan:

1. Alltid uppdaterad

Digitala pedagogiska resurser såsom historieböcker är alltid uppdaterade. Det är mycket enklare att uppdatera en digital version av en bok än en fysisk kopia. Eventuella ändringar införs omedelbart.

2. Flera sätt att undervisa på

En del utbildningsteknologiska program ger lärarna möjligheten att undervisa på ett multimodalt sätt. Varje elev har sin egen inlärningsstil: en del lär sig visuellt, andra genom att arbeta praktiskt, somliga föredrar att lyssna på föreläsningar. För att nå alla dessa elever måste lärarna presentera det pedagogiska materialet genom att använda olika medier. Det är lätt gjort med hjälp av utbildningsteknologi.

3. Ökat engagemang hos eleverna

Utbildningsteknologi hjälper med att lösa ett problem som de flesta lärare stöter på: brist på engagemang hos sina elever. Utbildningsteknologi ger variation och är ett fantastiskt komplement till det mer traditionella undervisningssättet. Variation kan leda till ökat engagemang hos eleverna. Dessutom så gör användandet av teknologin i sig (med den spelliknande grafiken och de interaktiva momenten) undervisningen mer levande och är någonting som eleverna (som digitala infödingar) känner sig hemma i.

Ladda ner vårt senaste whitepaper för att ta reda på hur utbildningsteknologi har en positiv effekt på elevernas engagemang.

4. Individanpassat lärande och pedagogiskt innehåll

Utbildningsteknologi ger lärarna möjligheten att differentiera undervisningen och individanpassa det pedagogiska materialet snabbt och enkelt. Varje elevs individuella behov möts genom att anpassa innehållet med hjälp av scaffolding eller utmaningar. Samma innehåll kan sparas och återanvändas för andra elever vid ett senare tillfälle, och det hjälper i slutändan lärarna spara tid.

5. Ökat deltagande hos eleverna

Utbildningsteknologi underlättar för skiftet från den traditionella katederundervisningen till ett annat undervisningssätt, ett sätt där eleverna är aktiva i sitt lärande. Utbildningsteknologi uppmuntrar eleverna att delta i införskaffandet av kunskaperna, bland annat genom sina interaktiva moment och genom att ge eleverna tillgång till ett överflöd av information som tillfredsställer deras naturliga nyfikenhet.

Som med allt annat som är nytt kan introduktionen av utbildningsteknologi i ens klassrum kännas överväldigande eller onödig i början, särskilt när det gäller pedagoger som har väldigt mycket erfarenhet inom skolan och har finslipat sin undervisning genom åren. Det är därför normalt att se på utbildningsteknologi med försiktighet. Men de problem som lärare runt om i världen möter idag, såsom tidsbrist, ointresserade elever och svårigheterna med att möta elevernas individuella behov på grund av att det är för många elever i klassrummet är inte ett resultat av inkompetens eller brist på ansträngningar hos lärarna. Det är bara så som läget ser ut idag, alltså en situation som har formats genom tiotals år med förändringar i skolsystem globalt, i attityderna mot skolan och speciellt lärarens roll, och i samhällskulturen.

Utbildningsteknologi är inte svaret på alla problem som en lärare stöter på under en arbetsdag men med rätt digitala verktyg kan läraren lösa en del av dem.

Om du vill använda utbildningsteknologi i distansundervisningssituationer eller i ditt klassrum testa NUITEQ Snowflake gratis i 60 dagar. Registrera dig genom att klicka på knappen nedan.

Prova NUITEQ Snowflake

0