<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Provkör NUITEQ Chorus gratis!
REGISTRERA DIG IDAG
×

SMARTARE MÄNSKLIG INTERAKTION

Vi är ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

 

Beslutsfattare i dagens utbildningssystem står inför många utmaningar som sträcker sig bortom utbildningsteknologi. I dessa utmaningar ingår att förbättra elevresultat, utveckla skolsystem och optimera processer. Dessutom måste beslutsfattare möta hinder såsom att säkerställa lärares och elevers välmående och att attrahera och behålla kompetenta pedagoger. Detta innebär att man måste främja en positiv arbetsmiljö och minska lärarnas arbetsbelastning.

Att anta innovativa strategier, samarbeta med intressenter och implementera bästa praxis kan ta itu med de mångfacetterade utmaningarna i dagens skolsystem.

På NUITEQ är vårt mål att omdefiniera utbildningen genom att hjälpa skolor prioritera elevernas behov, och ge jämlik tillgång till innehåll samt möjligheter till förbättrade läranderesultat.

Upptäck vår metod på utbildning och förvandla din institution till ett blomstrande nav för lärande och utveckling.

Utbildningslösning

Med det arbetssättet som ökar kraftigt idag, nämligen distribuerade och fysiskt avlägsna team, ökar också efterfrågan på samarbetsverktyg. Att välja rätt verktyg för distribuerat fjärrarbete har blivit väldigt viktigt för att säkerställa smidiga processer där deltagarna kan vara kreativa och driva innovation. Det handlar inte bara om att se varandra och höra röster, utan det handlar om att kunna vara kreativ och skapa med kollegor och externa parter.

Med användarvänliga samarbetsverktyg kan du förbättra kreativitet, engagemang, produktivitet och dessutom uppleva smartare mänsklig interaktion.

Genom att vara pionjär inom samarbetsupplevelser i över ett decennium omformulerar och omdefinierar NUITEQ hur vi interagerar online.

 stageButton

Under en dag ser vi i genomsnitt 5 000 reklambudskap. Det blir alltså alltmer utmanande att väcka uppmärksamhet vid utställningar, evenemang och på offentliga platser.

NUITEQ stödjer ditt varumärke med ett brett sortiment av underhållande och engagerande interaktiva spel.

Stick ut i mängden och skapa känslomässiga band mellan ditt varumärke och din målgrupp.

campfireButton