<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SWOT mall
Vad är en SWOT modell / SWOT-analys?

En SWOT är en förkortning som står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys används ofta av företagsledningen, men också av produkt- och marknadsföringsteam i sin strategiska planering för att identifiera vad deras produkt gör bra, hur den kan förbättras och hur den passar in i konkurrenslandskapet.

När kan man använda en SWOT-analys?

Du kan använda denna modell i olika situationer, till exempel när du vill leda en diskussion för att utforska möjligheter för företagsutveckling. Kanske vill du också bestämma det bästa sättet att lansera en ny tjänst eller produkt, avgöra vad du kan ändra i en befintlig verksamhet, eller låsa upp ett företags outnyttjade potential. Analysen är ett användbart verktyg när du behöver utveckla en affärsstrategi.

Fördelarna med att använda en SWOT-analys

En SWOT analys är en vedertagen och intuitiv modell att använda i en workshop eller kundmöte. Den är lika etablerad i ledningsgrupper i börsbolag som den är bland dagens nyutexaminerade ekonomer, och används flitigt i många olika professioner och utvecklingsarbete.

PRÖVA DENNA MALL NU