<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Brainwriting mall
Vad är en Brainwriting-modell?

Precis som brainstorming är brainwriting ett utmärkt sätt att komma på och dela nya idéer, uppmuntra kreativitet och utveckla innovativa idéer. Det är en tydlig modell där alla simultant får skriva ner sina idéer och inspireras av varandra.

När kan man använda en Brainwriting-modell?


Brainwriting funkar bra i mindre grupper i både digitala forum som när ni ses fysiskt. Om du på förhand vet om att vissa “informella ledare” brukar ta över, kan denna strukturerade och systematiska övning ge bra struktur åt alla. Den passar lika bra att göra i online workshops, tex som en start på en innovationsprocess, som när du ska facilitera en fysisk workshop för att komma på de bästa idéerna på ett problem.

Fördelarna med att använda en Brainwriting-modell

I traditionella brainstormingsövnigar “vinner” ofta de idéer som kommer från de “högljudda” och karismatiska personerna. Brainwriting är en övning som inte bara hjälper introverta människor att bli hörda, men det låter hela gruppen inspireras av varandras idéer, samtidigt. På så sätt gynnas inte en specifik person utan hela gruppen.

PRÖVA DENNA MALL NU